Shri Umiya Mataji Mandir
UNJA, Dist.Patan, (Aadhya Mandir),
Ph. : (02767) 245472, 247774
Shri Umiya Mataji Mandir
Sidsar, Tal.Jamjodhpura, Dist.Jamnagar.
Ph. (02898) 274474, 274435
Shri Umiya Mataji Mandir
Mota Lilaya, Dist.Amreli,
Ph. : (02793) 233777
Shri Umiya Mataji Mandir
Kanbivad, Bhavnagar.
Shri Umiya Mataji Mandir
Umadham, Gathila, Tal.Vanthli, Dist.Junagadh.
Ph. (02872) 252702
Shri Umiya Mataji Mandir
Malashram, Tal.Kodinar, Dist.Junagadh(Very Old Temple)
Shri Umiya Mataji Mandir
At.Ishwar Nagar (Vandhay), Po.Desalpara, Tal.Bhuj, Dist.Kutchh,
Ph.(02832) 276232
Shri Umiya Mataji Mandir
Bahucharaji, Dist.Mehsana,
Ph.(02734) 2863302
Shri Umiya Mataji Mandir
Gozariya, Dist.Mehsana,
Ph.(02734) 263927
Shri Umiya Mataji Mandir
Rajpur, Tal.Kadi, Dist.Mehsana.
Shri Umiya Mataji Mandir
Shri Umiya Mataji Campus, Sola, Ahmedabad.
Ph. (079) 27665958
Shri Umiya Mataji Mandir
Chandkheda, Dist.Gandhinagar.
Shri Umiya Mataji Mandir
Shri Umiyadham, Surat.
Ph. (0261) 2542515, 2545051.
Shri Umiya Mataji Mandir
Moraj, Tal.Khambhat, Ph. : 255662
Shri Umiya Mataji Mandir
Miyagam, Tal.Karjan, Dist.Bharuch.
Shri Umiya Mataji Mandir
Bharuch
Shri Umiya Mataji Mandir
Umiyadham, Goregaon(E) Mumbai